Regeling verlaagd BTW-tarief

Per ingang van vrijdag 1 maart 2013 is het verlaagd btw-tarief van toepassing op arbeid bij het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten.

Opdrachtgevers zijn particulieren maar ook woningcorporaties, vve’s of institutionele beleggers. Als het maar om woningen gaat. Wanneer er in onderaanneming wordt gewerkt, is het verlaagd tarief (net als schilderen) van toepassing bij zowel de relatie hoofdaannemer – opdrachtgever, als bij de relatie hoofdaannemer – onderaannemer. Het geldt dus ook voor aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas.

Glas plaatsen/vervangen: alleen de arbeidscomponent. Hierop is dan 6% van toepassing. Op de glaslevering is 21% btw van toepassing.

Hoe lang geldt het?
Op dit moment staat er geen einddatum voor deze regeling in de wet.

Woning moet ouder dan twee jaar zijn
Net als bij de schilder-btw moet de woning ouder dan twee jaar zijn.

Splitsen factuur
Proglass splitst de eindfactuur in een 6% en een 21% component zodat u een duidelijk inzicht heeft in het materiaal- en het arbeidscomponent.