Proglass garantieregeling

Als u bij Proglass isolerende beglazing heeft aangeschaft zijn de volgende garantievoorwaarden van kracht:

1. Productiefout van het glas (declaratie binnen 10 jaar na productie)
Bij een productiefout zal de fabrikant van het glas een nieuwe ruit leveren inclusief een vaste vergoeding van € 15 per m2 voor het plaatsen van deze nieuwe ruit. In veel gevallen is deze vergoeding niet volledig kostendekkend. Het tekort bij het vervangen van de ruit valt niet onder de garantie.

2. Plaatsingsfout (declaratie binnen 10 jaar)
Als er tijdens de montage van de ruit een verwijtbare fout is gemaakt waardoor het glas binnen 10 jaar kapot gaat vergoed Proglass u de ruit en de kosten voor herplaatsen volledig.

3. Onvoldoende onderhoud, verandering aan de eenheid
Wanneer er onvoldoende onderhoud is gepleegd aan de afdichting of aan het kader waar het glas in is geplaatst, en dat aanwijsbaar de oorzaak is van het stuk gaan van de isolerende beglazing, zijn de herstelkosten voor 100% voor de opdrachtgever. Dit geldt ook voor wijzigingen die aan de isolerende eenheid zijn aangebracht of folie dat op de ruiten is aangebracht, waardoor de eenheid kapot kan gaan.

4. Buiten de garantie vallen:
– Isolatieglas samengesteld met gefigureerdglas en/of draadglas;
– Elementen waar kruisroeden/wienersprossen/glas-in-lood in zijn gemonteerd.
– Mechanische breuk;
– Thermische breuk;
– Condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit;
– Interferentie (verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte);
– Gevolgschade (o.a. herstelwerk aan schilderwerk, montage/demontage zonwering)

garantieregeling