Glassubsidie

Woningen en gebouwen isoleren zonder gebruik te maken van hoogwaardig isolatieglas is niet mogelijk. Glas is noodzakelijk voor de natuurlijke lichtinval en de algehele beleving van het gebouw. Voor een goed woongenot en goede energieprestaties is het aan te bevelen om hoogwaardig isolatieglas toe te passen.

Door diverse overheden wordt het toepassen van isolatieglas gestimuleerd middels subsidies en goedkope leningen. Op de website www.energiesubsidiewijzer.nl vindt u meer informatie over deze subsidies binnen uw gemeente. Als partner van Meer Met Minder Energie kan Proglass u eventueel op weg helpen bij het invullen van het invullen van het aanmeldformulier.